Quin és l’animal que té quatre potes, després dues i després tres ? Quel est l’animal qui a 4 pattes, après deux  et enfin trois ?
L’home L’humain