Cada dia un mot | 4357 | dimarts, 20 de novembre del 2018 | RodaMots

aiguat m

Ploguda forta que pot produir torrentades, rierades i inundacions.

Quan faltava un quart per començar el partit, va caure un aiguat que va inundar el camp.

«El camp semàntic d’aquest mot cobreix, doncs, no solament la precipitació abundant i violenta (xàfec), sinó encara l’avinguda sobtada i sovint imponent dels corrents d’aigua que se’n deriva (crescuda). El mot, que no és conegut o no és dominant a tota l’àrea lingüística catalana, és suplert per d’altres com: aiguada, a Mallorca; rubinada, a la Segarra i l’Urgell; barrancada i riuada, al País Valencià; diluvi, a Menorca (Gran enciclopèdia catalana, entrada aiguat).

Etimologia

D’aigua, del llatí aqua, mateix significat, amb el sufix -at, del llatí -atus, que aquí significa ‘acció intensa de’.