Any Nou, vida nova

Diuen que les dites són la base i l’expressió de la saviesa popular.

Què significa: vida nova? Tot canviarà just a partir d’aquest dia?  Aquesta dita d’ « any nou, vida nova » em fa sovint pensar als polítics. Aquests sí que desitgen que l’any sigui diferent i que els porti a assolir totes llurs ambicions.

Aquesta és una dita molt corrent. Semblaria ser que el fet d’entrar en un una nova xifra hagi de canviar tots els nostres costums i fins i tot la nostra vida.

Què significa: vida nova? Tot canviarà just a partir d’aquest dia? Ho dubto molt. Potser sí que al llarg de l’any per a algunes persones l’any serà diferent i aportarà canvis notables però per a una gran part de nosaltres a partir del 2 de gener tot continuarà igual. Per uns serà pitjor, per altres millor però, per a la majoria, l’any nou tindrà la mateixa rutina que l’any vell. 1

Què farem per trencar la rutina?