Gandul !

 

 

Gandul cal treballar si vols reeixir. Mira, a la teva edat, en Napoleó era sempre cap de classe Paresseux, il faut travailler si tu veux réussir. Regarde, à ton âge, Napoléon était toujours en tête de classe !
Si ! Però a la teva era emperador Oui ! Mais au tiens, il était empereur !

 

Els porcs

Sabeu que és anti-higiènic de criar porcs tan a prop de les habitacions ? Savez-vous que ce n’est pas hygiénique d’élever des cochons aussi près des habitations  ?
Doncs miri que fa molts anys que en criem i no se n’ha mort mai cap ! Regardez, cela fait des années que nous en élevons et il n’en est jamais mort aucun !
(Llei) (Loi)
Grouik Grouik

 

Aiguat

Cada dia un mot | 4357 | dimarts, 20 de novembre del 2018 | RodaMots

aiguat m

Ploguda forta que pot produir torrentades, rierades i inundacions.

Quan faltava un quart per començar el partit, va caure un aiguat que va inundar el camp.

«El camp semàntic d’aquest mot cobreix, doncs, no solament la precipitació abundant i violenta (xàfec), sinó encara l’avinguda sobtada i sovint imponent dels corrents d’aigua que se’n deriva (crescuda). El mot, que no és conegut o no és dominant a tota l’àrea lingüística catalana, és suplert per d’altres com: aiguada, a Mallorca; rubinada, a la Segarra i l’Urgell; barrancada i riuada, al País Valencià; diluvi, a Menorca (Gran enciclopèdia catalana, entrada aiguat).

Etimologia

D’aigua, del llatí aqua, mateix significat, amb el sufix -at, del llatí -atus, que aquí significa ‘acció intensa de’.

L’Avi

Si’s plau, l’avi, per anar a l’hospital, qui camí cal prendre ? S’il vous plait, grand-père, pour aller à l’hôpital, quel chemin il faut prendre ?
Torneu me dire un altre cop l’avi i sóc jo que vos-hi conduiré a l’hospital ! Appelez-moi encore une autre fois « grand-père » et c’est moi qui vous y conduira à l’hôpital

 

Riure

« Cal riure abans de ser feliç, de por de morir sense haver rigut »
(La Bruyère)
« Il faut rire avant que d’être heureux, de peur de mourir sans avoir ri. »
(La Bruyère)
« M’afany de riure de tot, de por d’ésser obligat de’n plorar. »
(Beaumarchais)
« Je m’efforce de rire de tout de peur d’être obligé d’en pleurer. »
(Beaumarchais)(la citation exact étant : « Je me presse de rire de tout avant d’être obligé d’en pleurer»)